Założyliśmy Fundację, której celem jest rozwijanie społecznego zainteresowania kulturą i sztuką

poprzez wspieranie działalności kulturalnej, naukowej i oświatowej w zakresie twórczości

artystycznej oraz inicjatyw kulturalnych. Niebawem będzie więcej informacji o naszych

działaniach 🙂